Lovpligtigt eftersyn: kran, hejs, tip

Vi udfører lovpligtigt hejse- og kraneftersyn, også på andet løftegrej.

Vi kan tilbyde at indkalde til det årlige eftersynet, så kunden sikres, at det bliver udført rettidig.

Udstyret bliver gennemgået, afprøvet og derefter udfærdiget eftersynsrapport.

Hvis der er behov for reparation, kan dette også udføres.

u

j

jil